Električne i elektronske komponente

Najveća primena legure berilijum bakra je u električnim i elektronskim komponentama, posebno u oprugama, kontaktorima, prekidačima i relejima.Koristi se kao kontaktor u računarima, opremi za komunikaciju sa optičkim vlaknima, utičnicama koje povezuju ploče sa integrisanim kolom i štampanim pločama (posebno berilijum-bakrene žice) i automobilima. Mobilni telefoni, laptopovi i druga IT oprema imaju tendenciju da budu sofisticiraniji, što zahteva manje, lakše i izdržljiviji kontaktori. Ovo je izazvalo sve veću potražnju za komponentama od berilijum bakra.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03