Tim za istraživanje i razvoj
* Baza saradnje industrije, univerziteta i istraživanja Univerziteta Suzhou Kinkou Copper-Central South
*Suzhou tehnički istraživački centar za novo inženjerstvo legiranih materijala visokih performansi
*Jiangsu Post-doktorska baza inovacija

Naš utvrđeni standard
*Nacionalni standard: Al2O3 ojačani bakreni lim (GB/T ****-2016) Izdato
* Industrijski standard: Al2O3 disperzijom ojačana bakrena šipka i žica YS/T998-2014
* Industrijski standard: berilijev bakar koji se koristi za fotomultiplikatorske cijevi

r-d