• C19160 alloy

    C19160 legura

    C19160 je vrsta legure za ojačavanje padalina.Kroz čvrsti rastvor i starenje na određenoj temperaturi, disperziona raspodela jedinjenja fosfora i nikla će se istaložiti u matrici materijala.Taloženje jedinjenja poboljšava čvrstoću i provodljivost legure.Zatim kroz hladnu deformaciju uz određenu brzinu obrade, vlačna čvrstoća materijala može doseći i do 700MPa, a materijal ima dobre performanse galvanizacije i otpornost na koroziju.