Automotive

Automotive

U automobilskoj oblasti naši materijali se koriste u:
1) Bakar sa malo berilijuma može se koristiti u novom energetskom akumulatoru vozila.
2) CuCrZr legura može se koristiti u kabelskom svežnjaku otpornom na visoke temperature i visokoprovodljivom snopu, zavojnici motora automobila i tako dalje.
3) Al2O3 bakar ojačan disperzijom može se koristiti u elektrodi robota za zavarivanje.

Automotive001
Automotive002
Automotive004 (1)